Úvodem

Dobrý den,
vítám Vás. Jmenuji se Hana Řepová a pracuji jako psychoterapeutka a adiktolog v Praze a jejím okolí.

Při práci využívám přístupů různých psychoterapeutických směrů (je mi blízký humanistický směr), ale vždy s ohledem na potřeby a problémy klienta.

Pro společnou a smysluplnou práci považuji za důležité zajištění bezpečného a diskrétního prostředí, které spolu s profesionálním přístupem vytváří podmínky pro dosažení změn ve Vašem životě.

Cílem terapie je odstranění či zmírnění Vašich potíží a odhalování jejich příčin tak, abyste po ukončení terapie uměli hledat nové cesty při řešení potíží, které život přináší. Spolu budeme hledat způsoby, jak bezmoc nahradit mocí, strach odvahou a beznaděj nadějí a radostí.

Individuální terapie probíhá zpravidla 1-2x týdně. Pracuji i pomocí Skypu (v případě nemoci, vzdálenosti apod.), v Praze a okolí můžeme domluvit osobní návštěvu.


Psychoterapeutka, adiktolog
Členka České asociace pro psychoterapii
IČO: 61013102

Praxe

práce s rodinami v těžké životní situaci (dlouhodobě nemocné dítě, vztahové problémy v rodině, závislost na drogách v rodině), s dětmi a mladistvými s poruchami chování a emocí, se seniory.

Nyní

 • soukromá psychoterapeutická praxe
  (terapeuti.net a poradna MANA, Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 49)

 • od roku 2010 pracuji i jako adiktolog
  (mám Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog bez odborného dohledu, poskytovatel MZ ČR)

 • souběžně pracuji jako terapeutka ve sdružení Loutky v nemocnici.

 • spolu s kolegyní K.Křížkovou vedeme psychoterapeutickou skupinu zaměřenou na osobní rozvoj (terapeuti.net)

Vzdělání

 • 2019 „Postgraduální výcvik v gestalt terapii“ - výcvikový kurz, poskytovatel INSTEP, s.r.o.

 • 2016 „Supervize v pomáhajících profesích I“ - výcvikový kurz, poskytovatel Hestia, Praha 1

 • 2014- 2015 Kurz Terapie partnerského vztahu, časový rozsah 110 hodin, poskytovatel LIPPP Liberec (ukončen certifikátem),

 • 2014 Získání licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží M.Huptycha

 • 2014 Práce s časovou osou (MUDr. V.Chvála, PhDr. L.Trapková)

 • 2013-2014 ″Daseinanalytický výklad snů“, časový rozsah 2 roky, poskytovatel: DA-psychoterapie, Praha 2,

 • od r. 2011 „Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích“, poskytovatel: Institut rodinné a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci (ukončen certifikátem)

 • 2011 Seminář „Relaxační techniky a jejich využití v praxi“ (PhDr. G.Langošová)

 • 2010 Obnova lásky v rodině (Dr. J.Prokopová)

 • 2010 „Daseinanalýza v psych. a poradenské praxi II.“ (Mgr. J.J.Zlámaný)

 • 2010 – 2011 „Daseinanalýza v psych. a poradenské praxi I.“ (Mgr. J.J.Zlámaný)

 • 2010 – 2011 „Skupinová psychoterapie“ (Mgr. J.J.Zlámaný)

 • 2010 Workshop „Od fragmentaci k integraci- Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy“ (PhDr. Y.Lucká, PhDr. B.Janečková, PhD.)

 • 2010 Získána „Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog bez odborného dohledu“, (Poskytovatel: MZ ČR)

 • 2010 „Obnova lásky v rodině“ (seminář, poskytovatel Nadační fond Dr. J.Prekopové)

 • 2009 „Biodynamická psychoterapie“ (MUDr. T.Morcinek)

 • 2008 – 2011 Studium Pražské psychoterapeutické fakulty

 • 2005 Kurz „Trénování paměti“

 • 2005 – 2010 Pětiletý výcvik v dynamicky a hlubinně orientované komunitně-skupinové psychoterapii, model SUR (Poskytovatel: VIAP, Praha)

 • 1994 Kurz „Systemická psychologie“ (FF UK, Institut Ch.Masarykové)

 • 1982 – 1985 VŠ studium FF UK – obor sociologie

Osobní

Jsem vdaná, s manželem máme tři dospělé dcery.
Podporu a energii pro svou práci získávám díky své rodině, přátelům a životem za Prahou blízko přírody.

Kdy je vhodná terapie

Jsou chvíle, kdy je třeba se zastavit, nabrat dech a přemýšlet, jak neopakovat, co se stalo a již se nedá změnit (ale chtěli bychom), jak se vyhnout situacím, které se i opakují, ač my nechceme a kudy jít životem po cestě, kterou bychom si přáli.
Osobnostní růst je v tu chvíli pro mne spojen s odvahou udělat i další krok do neznáma a ověřovat si a třeba znovu vzkřísit sílu, odhodlání i naději, kterou v sobě máme, objevujeme a tvoříme.
K tomu kroku Vám nabízím své porozumění, pochopení, trpělivost a zkušenost.
Společně budeme hledat pevné kameny v proudu života, po kterých najdete vlastní sílu a chuť jít, tvořit a radovat se.

Zaměřuji se zvláště na pomoc při řešení náročných životních situací spojených s:

 • traumatickou zkušeností

 • problémy ve vztazích

 • stavy vyčerpanosti a beznaděje

 • osobními problémy: pocity méněcennosti, viny, problémy se sebeprosazením, nejasnost vlastní identity

 • psychosomatickými potížemi

 • úzkostnými stavy

 • stavy, souvisejícími s psychospirituální zkušeností

Průběh terapie

První setkání

Při prvním setkání si budeme domlouvat cíle naší spolupráce, hledat, co Vás přivádí, ujasňovat Vaše očekávání a stanovovat jasná pravidla pro společnou práci.
První setkání slouží i k rozhodnutí, zda a jak často se budeme setkávat. K zakázce je možné se průběžně vracet, měnit ji podle Vašich potřeb.
Nejjednodušší je začít spontánně hovořit o tom, co Vás do terapie přivádí. Setkání či konzultace trvá 50 minut a na  četnosti se domlouváme podle aktuální situace.

Další setkávání

Společné setkání znamená čas, který je věnovaný Vám. Nabízím bezpečné a chráněné místo, ve kterém můžeme společně sdílet část Vaší životní cesty. Během setkávání v ideálním případě dojde k navázání vzájemného vztahu důvěry a na tomto terapeutickém vztahu pak stojí těžiště společné práce. Je důležité hovořit společně i o tom co se v setkáních děje teď a tady.

Jakým způsobem se terapie ukončuje

Může se stát, že během terapie usoudíte, že problém, stanovený na počátku, je již vyřešen a není další důvod pro setrvání v péči terapeuta. Někdy jsou důvodem ukončení rodinné či osobní důvody případně potřeba klienta změnit způsob péče.
Terapii je možné ukončit kdykoliv i bez udání důvodu. V tom případě se domlouváme na minimálně jednom rekapitulačním setkání závěrem. V kontraktu, který budeme sjednávat při prvním setkání, domluvíme i tento způsob ukončení.

Zajímavosti

 • Většina dětí má rodiče, kteří chtějí a snaží se udělat pro své dítě to nejlepší a přesto to nemusí být pro děti dobré.... Můžeme ustrnout v pozici vděčného a poslušného dítěte. Nebo se ponořit do vlastní sebelítosti. Anebo se rozhodnout vzít seberozvíjení a osobní růst do vlastních rukou. Naučit se pracovat na sobě, vnímat změny vlastního těla, pocitů, rozumět si.
  Doporučiji k této práci jednoduše a srozumitelně napsanou knihu
  pana Davida R. Hamiltona,Ph.D.
  „Miluj sám sebe“ ( BizBooks, Brno, 2015)

Jak se objednat

Objednání je možné buď e-mailem nebo telefonicky (viz kontakty).
Pokud telefon nezvedám, znamená to, že pracuji a zavolám Vám obratem zpět.

Ceník

 • Individuální poradenství (terapie osobní/online/po telefonu):
  1200,-Kč / 50 min., 1800,- Kč / 80 min.

 • Párová a rodinná terapie: 1800,- Kč / 80 min.

 • Terapie u klienta: 1800,-Kč / 50 min.

 • Klienti v tíživé sociální situaci mají možnost domluvit si poměrnou slevu.

 • Storno podmínky: Termín sezení může klient bezplatně zrušit až dva pracovní dny předem (48hod). V případě pozdějšího storna hradí klient domluvené sezení v plné výši.Platby je možné uskutečňovat hotově přímo při sezení nebo převodem dva dny před konzultací:
Číslo účtu: 4617272063 / 0800
do zprávy prosím uvést Vaše jméno, či jiný způsob identifikace plátce

Kontakt

Mgr. Hana Řepová

Telefon: 774 196 184
e-mail: rephana@gmail.com
Skype: rephana61


Adresa:
ŘEPOVÁ psychoterapie, Opatství Emauzy, Vyšehradská 49/320,
Praha 2, Nové Město
Černošice a okolí – docházím za klienty dle domluvy